Hitpercek
Erdő Péter
a szeretet küldetése minden emberre kiterjed
Budapest, 2014. január 22., vasárnap (MTI) - A szeretet küldetése minden emberre kiterjed, hiszen mindnyájan testvérek vagyunk - mondta Erdő Péter bíboros az ökumenikus imahét zárónapján tartott harmadik keresztény-zsidó imaórán vasárnap Budapesten, a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban.
 
    A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) rendezvényén a bíboros rámutatott: Isten léte és szeretete mindent bevilágít, "az értelmes teremtménynek, az embernek" pedig "az kell, hogy legyen a teljes, a legfőbb törekvése, hogy viszontszereti őt, és ebből következik a második parancs, az embertárs szeretetének nagy szabálya".
    Erdő Péter felidézte: Máté evangéliumában olvasható Jézus mondása a főparancsról, amikor az egyik törvénytudó ezzel a kérdéssel fordult hozzá: "Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" 
    Jézus ezt felelte: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták" - mondta a bíboros.
    Rámutatott: Jézus egyértelműen kijelentette, hogy a legfontosabb az istenszeretet, a második pedig az embertársak szeretete. Kiemelte: mind a két parancsolat megtalálható a Tórában. 
    Ez a kettő nem tagadja az összes többi parancsot, nem azt mondja, hogy ezt a kettőt tartsátok meg, a többi nem fontos, hanem azt mondja: ez a legfontosabb az egészben - hangsúlyozta Erdő Péter.
     Domán István főrabbi, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem professor emeritusa arról beszélt, hogy a mózesi törvények kiemelkedő parancsa a szeretet, amelyet három fő vonatkozásban lehet megtalálni a Szentírásban: szeresd az örökkévaló Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel és minden tehetségeddel; szeresd felebarátodat, mint magadat; "szeressétek az idegent, mert jövevények voltatok Egyiptom országában".
    Különösen aktuálisnak nevezte az emlékezés parancsát most,  70 éves évfordulóján annak, hogy az akkori Magyarország területéről - Budapest kivételével - elhurcolták a zsidóságot "csecsemőtől aggastyánig, még a halálos betegeket sem kímélték".
    Nem szabad felejteni, "de nem gyűlölet él szívünkben, csak az a vágy, hogy az emlékezés bibliai parancsát, az ország egész népe magáénak érezze" - mondta.
    Az imaórán szolgálatával részt vett Gáncs Péter evangélikus püspök-elnök, Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, Kalota József, a Konstantinápolyi Patriarchátus érseki vikáriusa, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Csernák István metodista superintendens, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, a Keresztény-Zsidó Tanács elnöke és Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára. Megjelent továbbá Réthelyi Miklós volt miniszter is.
    Az idei ökumenikus imahét bibliai mottója Pál apostol Korinthusbeliekhez írt első leveléből származik: "Hát részekre szakítható-e Krisztus?" Az egyetemes imahét anyagát a kanadai ökumenikus csoport készítette, a végső szöveget pedig az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által felállított nemzetközi bizottság tagjai állították össze.
    Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt rajta, akkor még csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Az ökumenikus imahétre 1968 óta készítenek imafüzeteket, amelyeket elküldenek a világ minden tájára, hogy a helyi nyelvekre lefordítsák.
    Az esemény mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza Magyarországon. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért.
    A MEÖT 1943-ban alakult, jelenleg 11 tagegyház, 22 egyház és egyházakhoz kötődő szervezet működik együtt benne. Tagegyházai között találhatók a református, az evangélikus, a baptista, a pünkösdi, a metodista és az anglikán felekezet, valamint az ortodox egyházak. A katolikus és az unitárius egyház együttműködőként vesz részt a MEÖT munkájában.
 
 
 
Forrás:MTI 2014. január 26., vasárnap 19:10 

További képek megtekintése

Szólj hozzá a cikkhez!

Csak bejelentkezett felhasználók szólhatnak hozzá.
© 2010 miskolciharsona.hu